Elvira Szalon

Elvira szalon

A világos tónusú színek által meghatározott karakterű terem zártkörű rendezvények lebonyolításához nyújt ideális környezetet. A változatosan berendezhető tér nagyobb létszámú rendezvények esetén egybenyitható a mellette lévő Kornélia Szalonnal. Bankettekre, ankétokra, doktori disszertáció védésre és az ezekhez kapcsolódó fogadásokra ajánljuk elsősorban.

The Saloon in bright tones provides an ideal environment for arranging privateevents. It may be furnished in several ways and – in case of large-scale happenings – it may be connected with Kornelia Saloon next to it. It is especially recommended for banquettes, consultations, doctoral dissertation defences and for receptions connected to these events.

Hasznos terület
Useful Area
68m²
Belmagasság
Headroom
5m
Férőhely/Capacity

Széksoros ültetés
Theatre seeting

60 fő/person
Állófogadás
Reception
40 fő/person
Bankett
Banquet
50 fő/person
‘E’ alak
‘E’ shape
40 fő/person
‘U’ alak
‘U’ shape
48 fő/person
Négyzet alak
Square shape
40 fő/person
Iskola pados
Class room
36 fő/person
Légkondicionálás
Air-conditioning
igen/yes
Természetes fény
Natural light
igen/yes
Hangosítható
Sound amplification
igen/yes
Videókivetítés
Video-projection
igen/yes
Tolmácskivetítés
Interpreter equipment
igen/yes

feher

Terembérleti információk