Próbajáték Oboa váltó I. és II. egész állásra

Időpont: 2018. november 27. – 09:30 óra
Helyszín: Színházterem

A próbajáték anyaga:
– Mozart C-dúr oboaverseny K.314, K.285/d – I. tétel kadenciával
vagy
– egy szabadon választott versenymű sarok tétele

Kijelölt zenekari állások a következő művekből:
– Csajkovszkij: Hattyúk tava
– Brahms: D-dúr hegedűverseny – II. tétel
– Rossini: Selyemlétra nyitány
– Kodály: Galántai táncok
– Brahms: Változatok egy Haydn témára – Andante

Az írásbeli jelentkezéseket szakmai önéletrajzzal és elérhetőséggel személyesen vagy e-mailben 2018. november 15-ig az alábbi címekre várjuk:

 Zenekari iroda: Duna Palota 1051 Budapest, Zrínyi u. 5. 4.em. /409
E-mail: duna.szimf@dunapalota.hu
Telefon: +36 20 772 4385

Próbajáték anyaga a zenekari irodában szeptember 25-től személyesen átvehető vagy honlapunkról letölthető: www.dunaszimfonikusok.hu
A zenekar zongorakísérőt nem biztosít.

További információk az említett elérhetőségeken.

Az állás betöltése: 2019. január 1.

Szklenár Ferenc
művészeti vezető